Naprawa betonu

Zaprawa naprawcza ZN 5

Drobnoziarnista zaprawa cementowo- mineralna typu PCC zbrojona włóknem bazaltowym i modyfikowana polimerami

Zastosowanie

Zaprawa przeznaczona jest do naprawy i ochrony powierzchni betonowych przed dzialaniem siarczanów, jako warstwa naprawcza i ochronna dla systemów kanalizacyjnych z cegły i betonu, jako ostateczna warstwa chronna w zbiornikach wody pitnej, obiektach hydrotechnicznych, oczyszczalniach ścieków, jako wykładzina ochronna dla rur stalowych i żeliwnych, w miejscach obciążeń chemicznych w zakresie pH od 4 do 12